Çevre İş Sağlığı Politikası Çevre İş Sağlığı Politikası

Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

ZORLU GRUP olarak , iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili OHSAS 18001 Standardına uyumlu olarak kurduğumuz sistemimizi yasal mevzuat eşliğinde ilgili kurumlar tarafından kontrol edilmekte ve bizim için değerli kaynak olan personelimizi tüm üretim ve hizmet süreçlerinde sağlık ve güvenlik açısından bilinçlendirecek ve koruyacağız.

“Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çevre” sloganı ile ISO 14001 Standardının öngördüğü çalışma şekline uygun olarak , üretim ve hizmet süreçlerimizi gerçekleştirirken doğaya verebileceğimiz zararları önceden tespit ederek yasal mevzuata uyumlu tedbirler alıp uygulamalarımızı bu mantık ile kontrol edecek ve çevre performansımızı sürekli olarak geliştireceğiz.

Bizlere rehberlik edecek kalite TSE 206-1 Standardı , kalite yönetim sistemi ISO 9001 iş güvenliği standardı OHSAS 18001 Standardına ve çevre ISO 14001 Standartlarını birbirine entegre ederek kurum çapında yaygınlaşmasını sağlayacağız.