Sistem Politikası Sistem Politikası

Sistem Politikası

ZORLU GRUP olarak , öncelikli hedefimiz iş sağlığı ve güvenliği ile çevre mevzuatına uyumlu olarak , rekabetçi pazar ortamında , her zaman en kaliteli ürünleri üretmek ve memnuniyetine önem verdiğimiz müşterilere talep edilen zamanda sunmaktır. Bunu sağlayacak faktörler ise , sürekli gelişime inanan ve destek veren personelimiz ve sistemli çalışma bilincimizdir.

Üretim ve süreç kalitemizi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartı doğrultusunda sürekli olarak ölçecek ve geliştireceğiz.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili OHSAS 18001 Standardına uyumlu olarak kurduğumuz sistemimizi yasal mevzuat eşliğinde kontrol edecek ve bizim için değerli kaynak olan personelimizi tüm üretim ve hizmet süreçlerinde sağlık ve güvenlik açısından bilinçlendirecek ve kollayacağız.

“Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çerce” sloganı ile ISO 14001 Standardının öngördüğü çalışma şekline uygun olarak , üretim ve hizmet süreçlerimizi gerçekleştirirken doğaya verebileceğimiz zararları önceden tespit ederek yasal mevzuata uyumlu tedbirler alıp uygulamalarımızı bu mantık ile kontrol edecek ve çevre performansımızı sürekli olarak geliştireceğiz.

Bizlere rehberlik edecek kalite TSE 206-1 Standardı , kalite yönetim sistemi ISO 9001 iş güvenliği standardı OHSAS 18001 Standardına ve çevre ISO 14001 Standartlarını birbirine entegre ederek kurum çapında yaygınlaşmasını sağlayacağız.